Privacy Policy en cookies op Aards.nu

laatst bijgewerkt op 12-5-2018

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt welke door de medewerkers van Aards met zorg en aandacht worden verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Aards is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jou aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens;

Bij een bezoek aan onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleneinden:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

 Doeleinden;

Afhandelen offerte / contact aanvraag
Om de offertes contact aanvragen juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.

Communicatie
Om de communicatie eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Uitvoering wettelijke plicht
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij jouw contact gegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij jezelf kan afmelden. 

Publicatie

Wij publiceren jouw gegevens niet.

Social media

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount  hoort.

Cookies

Wanneer jij onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Aards maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies.  Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat jou vrij om cookies uit te schakelen middels jouw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met  derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij jou naar de privacyverklaring van deze partijen.

Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij jou naar onze cookie policy.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkerovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Mailchimp

Wij gebruiken Mailchimp om nieuwsbrieven op te maken en te verzenden. Wij hebben een verwerkerovereenkomst met Mailchimp gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Mailchimp zegt hierbij toe dat:

 • Om alleen die gegevens te verzamelen en op te slaan die nodig zijn om de diensten te leveren die jij afneemt.
 • Om die gegevens veilig op te slaan. 
 • Om alleen die mensen toegang te geven die erbij moeten om hun werk te kunnen doen: de systeembeheerders, de support medewerkers en de sales medewerkers die verantwoordelijk voor zijn voor jouw account. 

Tawk.to

Wij gebruiken Tawk.to om contact te hebben met klanten die onze website bezoeken. Wij hebben een verwerkerovereenkomst met Tawk.to gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Chat gesprekken worden hierbij standaard opgeslagen op beveiligde servers van Google. Dit word in een lokaal Google datacenter opgeslagen. In deze gegevens staat het gebruikte IP-adres, datum en tijd, uw naam en e-mail indien dit door u is opgegeven en welke pagina’s u heeft bezocht op onze website. Deze data verwijderen wij elk half jaar volgens de wetgeving. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw vraag/ offerte af te handelen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je ten allen tijden contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terugvinden in de instellingen van jouw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Aards
Van Lenneplaan 69A
3767XN Soest
mick@aards.nu

06-53839811